Polityka prywatności na Kodrabatowe.com

Kodrabatowe.com poważnie traktuje swoją prywatność, dlatego chcemy wyjaśnić, w jaki sposób traktujemy informacje osobiste i pliki cookie.

Dane osobowe

Kodrabatowe.com nie obsługuje danych osobowych. Nie są zapisywane adresy IP, wyszukiwania ani inne informacje, które można powiązać z Tobą jako użytkownikami naszych usług. Ponieważ nie przechowujemy danych osobowych, nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim.

Cookies

Kodrabatowe.com nie zapisuje plików cookie w przeglądarce. Po kliknięciu oferty strony trzecie mogą przechowywać pliki cookie w przeglądarce. Przykładem może być Adtraction. Dzieje się tak poza Kodrabatowe.com i odnosimy się do zasad dotyczących plików cookie stron trzecich.

GDPR

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jesteś między innymi uprawniony do bycia zapomnianym, a twoje dane osobowe są eksportowane i usuwane. Kodrabatowe.com nie przechowuje takich informacji o swoich użytkownikach. Wszystkie wykorzystanie Kodrabatowe.com odbywa się anonimowo.

Przeczytaj o Kodrabatowe.com i skontaktuj się z nami